Nasze cele

  •  Stworzenie sieci współpracy w obszarze szeroko rozumianego przetwórstwa polimerów, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału członków.
  • Stworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.
  • Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności.
  • Efektywne wykorzystanie możliwości i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki.
  • Ułatwianie dostępu do źródeł finansowania, aplikowanie o środki z Unii Europejskiej.
  • Osiągnięcie efektu synergii (połączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru tworzyw sztucznych).
  • Zwiększenie produktywności przedsiębiorstw dzięki przyciąganiu i skupieniu nowych zasobów.
  • Zwiększenie rentowności działalności przedsiębiorstw skupionych w Klastrze.

 

 

 

 

 

Comments are closed