Czym jest klaster

Rozwój i sukces każdego przedsiębiorstwa uzależniony jest od sieci kompetentnych i profesjonalnych dostawców oraz posiadania odpowiednich kanałów dystrybucji. W praktyce, przedsiębiorstwa tworzą nieformalne lub biznesowe powiązania ukierunkowane na realizację konkretnych zadań zapewniających osiągnięcie wymienionych celów.

Klastry, to platformy współpracy skoncentrowanych geograficznie przedsiębiorstw z określonego sektora. Wspierają budowę sieci dostawców oraz kanałów dystrybucji dla swoich członków. Gwarantują nie tylko możliwość lepszego wykorzystania kontaktów nieformalnych opartych na wzajemnym zaufaniu, ale także umożliwiają realizację nowych pomysłów i projektów.

Ponadto klastry, powiązane z instytucjami otoczenia biznesu, mają lepsze rozeznanie w zakresie pozyskania środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed