Korzyści płynące z członkostwa w Klastrze

Dostęp do nauki i wiedzy

Klaster zapewnia wymianę doświadczenia i kompetencji wśród przedsiębiorstw oraz poszerzenie aktualnej wiedzy o rynku, technologii, wymaganiach formalnych i prawnych. Współpraca z uczelniami wyższymi z kolei gwarantuje ograniczenie ryzyka i kosztów prowadzonych badań oraz wzrost ich wiarygodności

Polityka wspólnego zaopatrzenia

Wspólne zamawianie surowców gwarantuje korzystniejszą ofertę cenową i obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Klaster umożliwia również podpisanie korzystniejszych umów z dostawcami i realizowanie kontraktów w kooperacji.

Innowacje – nowe produkty i nowe rynki

Klaster jest źródłem nowych pomysłów i patentów. Oferuje swoim członkom nie tylko pomoc we wdrażaniu nowych patentów, ale także kształcenie kadry dla nowoczesnej gospodarki (usługi szkoleniowe i doradcze).

Dostęp do kapitału 

Klaster oferuje pomoc we współpracy z bankami, w pozyskiwaniu środków z UE czy kapitału od inwestorów. Daje również możliwość podpisania wspólnych, długoterminowych kontraktów i pozyskiwanie zleceń, również takich, których wykonanie nie jest możliwe przez jeden podmiot.

Outsourcing i podwykonawcy 

Klaster, współpracując z podwykonawcami na korzystniejszych warunkach, gwarantuje swoim członkom otrzymywanie ofert tańszej i zadowalającej czasowo. Wspólna promocja przedsiębiorstw – uczestnictwo w targach międzynarodowych, zlecanie badań marketingowych, dostęp do pomocy prawnej lub jakością – jest bardziej ekonomiczne i mniej czasochłonne w  kooperacji z Klastrem.

Ekologia – utylizacja odpadów

Klaster umożliwia prowadzenie wspólnej polityki w zakresie wymogów ekologicznych, w tym utylizacji czy organizacji wspólnego odbioru odpadów z pewnych źródeł. W konsekwencji doprowadza to do bardziej racjonalnej gospodarki surowcami i obniżenia kosztów działalności.

 

Comments are closed