Czym jest plastosfera

Plastosfera, czyli klaster przetwórstwa polimerów, będzie platformą komunikacyjną i narzędziem do negocjacji dla środowiska związanego z branżą. Klaster będzie miał charakter otwarty i funkcjonować będzie w oparciu o rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw w nim skupionych.

Celem Plastosfery jest stworzenie warunków dla współpracy i powiązań między przedsiębiorstwami i jednostkami badawczo – rozwojowymi oraz zapewnienie wszechstronnego transferu wiedzy. Plastosfera będzie wspierać rozwój przedsiębiorstw z branży przetwórstwa polimerów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed